logo
JYANTI PRASAD DAV PUBLIC SCHOOL, Ganaur
Garhi Jhanjhara Road, Ganaur, Sonepat, Haryana 131101
Latest News  
 
Contact US  
 
Jyanti Prasad D.A.V. Public School (Sr.Sec.) 
Garhi Jhanjhara Road, Ganaur-131101
Call :0130- 2450641, Mobile : +91-94663-48075
E-Mail : jpdavganaur@yahoo.com